Report Abuse

Growing Umma

Sahabat Bertumbuh Umma Bahagia dalam Taqwa

Post a Comment

الرَّحِيم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillahirabbil alamin, ummahat member Growing Umma memiliki agenda mingguan. Agenda merupakan kajian muslimah yang rutin dilakukan setiap hari Kamis. Hal tersebut sejalan dengan motto Growing Umma yaitu sahabat bertumbuh umma bahagia dalam taqwa.

sahabat bertumbuh umma bahagia dalam taqwa

Sekilah Mengenai Ummu Sholahuddin

Ummu Sholahuddin ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki nama lahir Retno Ayu Kusminarni. Umma dengan dua putra ini berdomisili di Bantul, Yogjakarta. Selain, aktif sebagai expertise di Growing umma beliau juga aktif professional chef.


Menjadi Umma Bahagia

Umma bukan hanya sebuah panggilan atau julukan semata. Namun merupakan salah satu tahapan hidup bagi seorang perempuan. Perjalanan ini tidak pernah diajarkan secara formal di instansi pendidikan. Growing Umma hadir untuk menjadi salah satu support system agar umma mendapatkan lingkungan yang bahagia.


Sahabat Bertumbuh Umma Bahagia dalam Taqwa

Kami ingin menjadi sahabat ummahat untuk bertumbuh bersama tentunya dengan bahagia. Bahagia jiwa dan raga dalam balutan taqwa. Hal ini menjadi poin penting hadirnya kami mewarnai kehidupan ummahat. Mau bersahabat dengan kami ummahat?

Sahabat bertumbuh umma bahagia dalam taqwa

Kajian Muslimah Rutin

Usia Growing Umma masih cukup muda namun kami mencoba menjadi salah satu wadah untuk ummahat belajar. Belajar dan bertumbuh bersama dalam banyak aspek. Salah satunya dengan mengangkat kisah Shahabiyah untuk menjadi pembelaran bagi ummahat sebagai berikut.

1.       Khadijah binti Khuwailid

2.       Saudah binti Zam’ah

3.       Aisyah binti Abi Bakar As-Shiddiq

4.       Hafshah binti Umar bin Khattab

5.       Zainab binti Khuzaimah

6.       Ummu Salamah

7.       Zainab binti Jahsy bin Rabab

8.       Juwairiyah binti Al-Harits

9.       Ummu Habibah binti Abi Sufyan

10.   Shafiyah binti Huyay

11.   Mariyah Al-Qibtiyah

12.   Raihanah binti Zaid Al Quradziyah

13.   Maimunah binti Al-Harits

 

Semoga kami selalu menjadi sahabat bertumbuh umma bahagia dalam taqwa. Jangan lupa ummahat hadir dan belajar bersama menjadi kami ya. Untuk kisah shahabiyah ada setiap hari kamis pekan pertama setiap bulan ya. Sampai jumpa

 

Jazakunallah khairan katsiran.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh


Growing Umma
Sebuah ruang komunitas yang bercita-cita menjadi sahabat bertumbuh Umma bahagia dalam balutan taqwa.

Related Posts

Post a Comment